M. Ghassan Antoun

Responsable des Cycles 3 & 4
 
           

M. Dani Hraike

Enseignant
   

M. Diaa Antoun

Enseignant
   

M. Elie Azar

Enseignant
   

M. Ziad Atieh

Surveillant
      

Mme. Emilie Chammas

Enseignante

M. Fadi Halabi

Enseignant
   

M. Fernand Katramiz

Surveillant
   

M. Ghassan Antoun

Enseignant
      

Mme. Hala Nasr

Enseignante

Mlle. Hélène Bacha

Enseignante
   

Rami Ferri

Enseignant
   

M. Jihad Haidar

Enseignant
      

Mlle. Leila Jarjoura

Enseignante

Mme. Joumana Haidar

Enseignante
   

Mme. Juliette Arwadi

Enseignante
   

Mlle. Katia Turkieh

Enseignante
      

Reina Kebbeh

Enseignante

Mme. Leila Eid

Enseignante
   

Mme. Leila Haddad

Enseignante
   

Mlle. Leila Najjar

Enseignante
      

Mme. Liliane Katramiz

Enseignante

Mme. Maha Oubeid

Enseignante
   

Mme. Maria Armani

Enseignante
   

M. Michel Katra

Enseignant
      

Mme. Mona Chammas

Enseignante

M. Nabil El Dik

Enseignant
   

Mme. Nadia Wakim

Enseignante
   

M. Nicolas Hayek

Enseignant
      

M. Nicolas Mobayed

Enseignant

Lyn Charkas

Enseignante
   

Mme. Norma Nejm

Enseignante
   

M. Nosrallah Okde

Enseignant
      

M. Omar Killo

Enseignant

P. Ibrahim Dorbaly

Enseignant
   

Père Rabih Awad

Enseignant
   

P. Ramzi Khawli

Enseignant
      

P. Walid Debs

Enseignant

M. Rami Said

Enseignant
   

Mme. Rana El Ghor

Enseignante
   

Mme. Reina Katramiz

Enseignante
      

Mlle. Rola Haidar

Enseignante

Mme. Sahar El Hachem

Enseignante
   

Mme. Saideh Dbeiss

Enseignante
   

Mme. Sally Arairo

Enseignante
      

Mme. Salwa Halabi

Enseignante

M. Samer Marhaba

Enseignant
   

Mme. Samira Khoury

Enseignante
   

M. Toni Bitar

Surveillant
    

M. Toni Fallah

Enseignant

Mme. Wadad Jarjoura

Enseignante